Erasmus přináší inspiraci Zlínskému kraji

0

Zlínský kraj, evropský program Erasmus+, vzdělávací mobilita, vzdělávání dospělých, moderní technologie, blog, region24


Představitelé Zlínského kraje získali nové zkušenosti a inspiraci v zahraničí díky evropskému programu Erasmus+. Šest zaměstnanců absolvovalo vzdělávací mobilitu zaměřenou na vzdělávání dospělých v Bratislavě.