Nový trend v českých ordinacích: Sdílené praxe a částečné úvazky pro lepší dostupnost péče

Sdílení ordinací dvěma lékaři může pomoci řešit nedostatek praktiků na venkově. Koncept spočívá ve sdílení ordinací, nákladů a zastoupení mezi dvěma lékaři, je běžný v zahraničí, ale v České republice zatím málo rozšířený. Nabídka částečných úvazků pro ženy na rodičovské dovolené by také mohla zlepšit dostupnost péče.


Problém nedostatku praktických lékařů na venkově se stává stále palčivějším tématem. Jedno z řešení, které v poslední době nabývá na popularitě, je sdílení ordinací dvěma lékaři. Tento koncept přináší řadu výhod pro obě strany - nejen pro pacienty, ale také pro samotné lékaře. Ale jak to funguje a jaké jsou názory lékařů a odborníků na tuto problematiku?

Sdílení ordinací dvěma lékaři není novým konceptem. V zahraničí, zejména v západní Evropě, se jedná o běžnou praxi. Hlavní myšlenkou je, že dva lékaři společně sdílejí jednu ordinaci a jsou tak schopni se navzájem zastoupit, společně konzultovat případy nebo navštěvovat školení a konference bez toho, aby museli uzavírat ordinaci. Takový model také přináší finanční úspory, jelikož lékaři mohou sdílet náklady na provoz a vybavení.

Ačkoliv je tento koncept v zahraničí běžný, v České republice zatím funguje pouze v omezené míře. Například ve městech do pěti tisíc obyvatel zaniklo v letech 2018 až 2022 celkem 173 ordinací praktiků. Mnoho lékařů řeší nedostatek personálu tím, že do svých týmů zařazují další lékaře, lékařky či zdravotní sestry.

David Halata, praktický lékař z Hořiček a člen výboru Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, prohlásil: 'Samozřejmě to má i své omezení. Ordinace především musí vydělat na plat druhého lékaře, také například musí vyřešit další prostor, protože nemohou oba pracovat v jedné místnosti. Když ale máme za sebou tento finanční limit, tak už pak převládají jen výhody. Nejen pro lékaře, ale hlavně pro pacienty.'

Jedna z možností, jak zvýšit dostupnost lékařské péče, je podpora částečných úvazků. Mnoho žen s atestací ze všeobecného praktického lékařství se nachází na rodičovské dovolené. Nabídka částečných úvazků by jim umožnila vrátit se dříve do práce, zvýšit počet ošetřujících lékařů a zároveň přispět svými daněmi do systému.

Kateřina Javorská, praktická lékařka, upozorňuje na nedostatek podpory pro ženy v této situaci: 'Chybí, například, kapacity pro školky nebo dětské skupiny.'

Mnoho mladých lékařů též upřednostňuje částečné úvazky, neboť jim to umožňuje kombinovat práci praktika s jinými obory a trávit více času s rodinou. Data ukazují, že v případě lékařek v předatestační přípravě takovou možnost preferuje ve více než 82 % případů, u mužů pak ve 64 %.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy