Energetická společenství zapojí města, obyvatele a firmy: Udržitelná energie pro všechny

Vsetín plánuje založit energetické společenství s využitím solárních elektráren na veřejných budovách a sdílením přebytků energie s občany a firmami. Návrh by měl snížit náklady na energii a zvýšit podíl zelené energie v městě. Dotace na vznik energetických společenství mohou být poskytnuty z Ministerstva životního prostředí.


Zelená energie se stává stále populárnějším tématem, jak města a obce hledají způsoby, jak snížit své náklady na energii a zároveň minimalizovat dopad na životní prostředí. Jednou z možností, kterou nyní zkoumají některá města v České republice, je zřízení energetických společenství, která by místním obyvatelům, podnikům a veřejným institucím umožnila vyrábět a sdílet vlastní zelenou energii.

Ve Vsetíně chce město založit takové energetické společenství, které by zahrnovalo solární elektrárny na veřejných budovách a nabízelo možnost sdílení přebytků energie s místními občany a firmami. Budou v nich většinou městské společnosti, ale ve Vsetíně do nich hodlají zahrnout také obyvatele města a firmy, pokud o to budou mít zájem.

Návrh města Vsetín přichází v rámci snahy o snížení nákladů na energie a zvýšení podílu zelené energie používané v městě. „Je to limitované ze zákona, strop je tisíc odběrných míst, není to pro každého. Ani kapacity zdrojů nejsou takové, aby byly schopny uspokojit úplně každého,' nastínil místostarosta Vsetína Jiří Růžička. „Teď zjišťujeme zájem. Pak nastavíme nějaká kritéria pro výběr, pokud by byl vysoký.'

Solární elektrárny by měly vyprodukovat dostatek energie pro zajištění provozu městských budov, jako jsou školy a sportovní zařízení. Přebytečná energie by pak mohla být dále rozdělena mezi členy společenství. Tím by občané města mohli získat levnější elektrickou energii a zároveň ji částečně získávat z obnovitelných zdrojů, což by přineslo ekologické benefity.

Stát poskytuje dotace na vznik energetických společenství, maximálně tři miliony korun, a města o ně mohou žádat do konce ledna. Celkem chce Ministerstvo životního prostředí redistribuovat 98 milionů korun. Dotace není určena na nákup solárních panelů, ale na administrativní kroky a další věci spojené se vznikem společenství.

Město Vsetín plánuje umístit solární panely na řadě svých budov, včetně domů kultury, základních škol Ohrada a Sychrov, a také na průmyslové zóně Bobrky. Technické služby Vsetína rovněž plánují zbudovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu.

Jiná města, jako Zlín či Kroměříž, také uvažují o podobných projektech energetických společenství a využití solárních panelů na veřejných budovách. Zatímco ve Zlíně na plánují nabízet přebytky energie lidem či firmám, v Uherském Hradišti se zvažují různé formy energetických center.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy